Điểm khác biệt thứ 2 trên 2 chiếc đồng hồ chính là vành benzen. cao cấp hơn 1 bậc, thương hiệu Hublot Fake xịn Calibre de Hu.blot Fake tỉ lệ 1:1 Diver Blue có 1 vành benzen từ vàng trắng, còn trên...