Giống giàu trò chơi xấp hình thân thuộc, gameplay hạng Christmas Patchwork - Frozen cũng là sắp đặt các khoảnh ghép thành đơn thắt chiếm hoàn trả chỉnh rút cục. song điều tiến đánh Christmas Patchwork - Frozen trở thành khác biệt là danh thiếp miếng ghép trong suốt game giò hề lắm hình trạng vuông như chơi thấy nhưng để phân thành rất giàu hình da giác khác rau. Đây cũng chính là nhân tố khiến game trở thành khó nhởi và thử thách hơn. náu chứa chấp đằng sau các mẩu tháp là những hình ảnh khôn xiết quen thuộc hạng ngày nện đơm như ông bá Tuyết cưỡi tuần tra lộc hay người Tuyết nặn lạ tuyết trắng...

trong suốt Christmas Patchwork - Frozen, thời gian là hữu hạn vận và khôn xiết quý giá, que bar phía dưới bàn chơi biểu trưng tặng chiếc cùng hồ sẽ giảm dần béng con căn số 0. Vì thế bạn cần giả dụ nhanh chóng tầm ra những mảnh tháp đúng cũng như vắt thâu thập cạc đồng tiền vàng được cỡ thêm thời gian. buổi tổ qua ắt những thử đố trong Christmas Patchwork - Frozen, người chơi sẽ dìm được những trải thưởng đưa tên Adept, Magician, Magister và Hero.

Cách chơi khá một giản và cũng không lắm chế tìm kiếm chơi nhưng Christmas Patchwork - Frozen lại thử thách người nhởi vày những miếng tháp hình trạng dị kì hạng game. cho dầu thử thách khó khăn song nhỉ nuốm trợ giúp Nữ hoàng vượt ví. thời gian chả đang lắm nữa, giã hoá hử sắp tới rồi, hả mau chóng tháp những bắt buộc ảnh thắng lấy lại phép cho nữ vương vượt giá như quách thôi.