Con dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào có giá trị pháp lý, <a hrefhttp://ydustudent.com/khac-dau-theo-yeu-cau-re-nhat-ha-noi.html]khắc dấu giá rẻ nhất hà nội[/url] con dấu tròn được dùng khi nào? Và con dấu vuông được sử dụng trong trường hợp nào?... Đấy là một đôi câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn thành viên trong thời gian mới đây.
Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về giá trị pháp lý của các mẫu con dấu này, <a href]cửa hàng khắc dấu ở hà nội cũng như trường hợp nào dùng con dấu tròn, trường hợp nào dùng con dấu vuông.
Con dấu đơn vị là gì? Vai trò của <a hrefkhacdauanviet.com]khắc dấu lấy ngay[/url] đối với tổ chức
Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, ko trùng lặp, nhằm phân biệt giữa doanh nghiệp này với công ty khác.
Có thể nói, con dấu là 1 trong các tài sản quý giá của doanh nghiệp, vì theo tập quán giao tiếp các văn bản, giao kèo của tổ chức chỉ mang giá trị pháp lý khi nó được đóng dấu. Bên cạnh đó, giá trị của con dấu hiện thời không còn rõ nét như trước, bởi từ ngày 01/7/2015, khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, thì doanh nghiệp được quyền quyết định số lượng con dấu (nghĩa là đơn vị có quyền có đa dạng hơn 01 con dấu)
Con dấu tròn và con dấu vuông, con dấu nào được đăng ký với cơ quan nhà nước thì con dấu đó sở hữu giá trị pháp lý
Trước ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu cần tuân theo Luật doanh nghiệp 2005, nghĩa là cách thức và nội dung con dấu buộc phải theo điều khoản của Chính phủ
Tại các văn bản chỉ dẫn về loại con dấu này, thì con dấu doanh nghiệp buộc phải là con dấu tròn. Mẫu con dấu tròn này nên tuân thủ theo quy định tại các văn bản này mới sở hữu giá trị pháp lý.
Từ sau ngày 01/7/2015, việc dùng con dấu thực hiện theo Luật nhà hàng 2014, tức là hình thức và nội dung, số lượng con dấu do công ty tự quyết định mà phải bảo đảm các nội dung về tên tổ chức và mã số đơn vị.
Trứơc lúc sử dụng, nhà hàng phải báo cáo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin nhà nước về đăng ký công ty.
Như vậy, đồng nghĩa rằng, từ ngày 01/7/2015, con dấu doanh nghiệp dù là con dấu tròn hoặc con dấu vuông đều với giá trị pháp lý nếu tổ chức có làm thủ tục thông báo loại con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông báo quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
1 số chú ý đối với việc quản lý dùng con dấu cho những doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015