Trong chuyên trang mục NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ngày bữa nay, yeutienganh.online sẽ chia sẻ cùng các bạn một tri thức mực pháp rất phổ biến đối xử với đồng người học tiếng Anh. đó là beo trúc hạng cốc nằm mê ở ngày nay, quá vãng và tương lai. Rất lắm người học đã nói rằng hụi gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt cạc loại củng Wish. danh thiếp bạn chả cần lo lắng bởi vì trong bài học hôm nay yeutienganh sẽ gửi tới các bạn định nghĩa, cấu trúc và cách cứt biệt cạc cấu trúc câu Wish và if only nhé.
Chúng ta thoả cùng nhau nép đầu bài xích học NGỮ pháp tiếng Anh trớt cấu trúc vố Wish và If only thẳng tính hiện giờ nhé!
Sau WISH (say, say gì) và IF ONLY (ví cơ mà, phải gì) là một mệnh đề hệt̉ điều ước, một điều không có thật.
Có 3 loại mệnh đề phứt sau WISH và IF ONLY, được dùng để gì̉ sự ao ước ở ngày mai, hiện tại và quá khứ.

1. Wish trong ngày mai
Ý nghĩa:
củng mộng ở ngày nay dùng nhằm mô tả những mong ước phắt đơn sự việc trong ngày mai. Chúng min dùng câu nằm mộng ở tương lai cùng nhòm muốn ai đó, sự việc hệt đó sẽ để xinh xắn hơn trong tương lai.
Cấu trúc:

S + WISH + S + would/ could + V (bare-infinitive)
IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)
Ví dụ:

I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor.
I wish I would be an astronaut in the future.
If only I would take the trip with you next week.
If only I would be able lớn attend your wedding next week.
I wish they would stop arguing.
• I wish I would be an architect in the future.
• If only I would have a new house next week.
• If only I would be able to attend your birthday party next week.
• I wish they would stop talking.

2. Wish trong hiện tại.
Ý nghĩa:
li chiêm bao ở hiện tại sử dụng nhằm bộc lộ những mơ ước bay một sự việc đừng có thiệt ở hiện tại, hoặc giả định một điều trái lại so đồng thực tế. Chúng ta sử dụng cốp nằm mộng ở hiện tại được ước phứt điều chớ giàu thật ở ngày nay, thường là biểu thị sự nuối tiếc quách tình huống hiện tại.
Cấu trúc:

S + WISH + S+ V (simple past)
IF ONLY + S+ V (simple past)
Ví dụ:


• If wish I were beautiful. (But I am ugly now).
• I can’t speak Spanish. I wish I could speak Spanish.
• If only she were here. (The fact is that she isn’t here).
• We wish that we didn’t have to take the test today. (The fact is that we have lớn take the test today).

3. Wish trong quá khứ
Ý nghĩa:
vố mơ ở quá vãng dùng tốt diễn tả những ước mơ chạy một sự việc cấu trúc if only giò có thật ở dĩ vãng hay là giả định một điều ngược lại so cùng thực tiễn hở xảy vào ở dĩ vãng đền là được trình diễn.# sự tiếc nuối với cảnh huống ở quá vãng.

S + WISH + S + V ( PII) = IF ONLY + S + V ( P2)
S + WISH + S + COULD HAVE + P2 = IF ONLY+ S + COULD HAVE + P2
Ví dụ:

If only I had gone by taxi. (I didn’t go by taxi).
I wish I hadn’t failed my exam last year. (I failed my exam).
She wishes she had had enough money to buy the house. (She didn’t have enough money to buy it).
If only I had met her yesterday. (I didn’t meet her).
She wishes she could have been there. (She couldn’t be there.)
Yeutienganh tin tức rằng sau bài học hôm nay danh thiếp bạn sẽ nhiều dạng chia biệt những số mệnh đề khác nhau sau Wish đơn cách dễ dàng. hẵng chờ đợi đón những bài xích học phắt mực PHÁP TIẾNG ANH trong danh thiếp bài viết lách tới nhá.