Ngày nay việc sử dụng điện thoại IP đã trở nên quá quen thuộc với hầu hết con người sống trên toàn thế giới. Hằng ngày có hàng trăm ngàn chiếc điện thoại IP được bán ra vậy phải làm sao có thể đáp ứng hêt được. Vậy nên đã có sự ra đời của cấu hình Auto- Provisioning là một cách giúp cho quá trình lắp đặt và triển khai được diễn ra một phương pháp nhanh chóng và thuận tiện hơn. Dưới đây sẽ cung cấp thêm cho bạn một vài thông tin cần thiết về cấu hình tự động Auto- Provisioning.

dien thoai ip grandstream

Thế bào là cấu hình tự động Auto-Provisioning

Có thể hiểu là một thiết bị với tính năng tự động, có thể hễ dàng thu thập thông tin của người dụng thông qua giao diện web trung tâm của tổng đài việc này giúp việc lưu trữ thông tin diễn ra một phương pháp dẽ dàng và không mất quá không ít thời gian để làm việc đó. tại vì hệ thống điện thoại IP nhận cấu hình thông qua mạng nội bồ cần nó mang lại nhiều lợi ích thông qua việc sử dụng cấu hình tập trung, giúp đỡ tiết kiệm được vô cùng nhiều chi phí và thời gian.Hơn nữa sẽ dễ dàng hơn trong việc cập nhật điện thoại và thiết lập các cấu hình đặc biệt.

Cấu hình tự động Auto- Provisioning hoạt động như thế nào ?

Nếu muốn sử dụng nó bạn cần tạo một tài khoản điện thoại mới trong giao diện web của hệ thống điện thoại IP. Sau đó bạn lưu cấu hình điện thoại trên 4 hệ thống điện thoại IP, cần chú ý phải khởi động lại điện thoại IP để làm cho nó gửi yêu cầu cấu hình và cuối cùng nhận được 3 tập tin cấu hình từ hệ thống điện thoại IP. Khi bạn đã sử dụng điện thoại với một hệ thống điện thoại khác trước đó, hãy chắc chắn rằng chúng được thiết lập trở lại là những mặc định khi sản xuất trước khi bắt đầu quá trình cấu hình. Việc này sẽ giúp cho 5 tập tin cấu hình nhận được thay đổi từ điện thoại này tới điện thoại kia.

tổng đài điện thoại

Bạn có thể tự động cấu hình một điện thoại IP với WorldfonePBX.Chức năng đó được gọi là chức năng dò tìm điện thoại tự động. Nếu muốn điện thoại của bạn tự động dò tìm, bạn phải cài đặt nó lại về chế độ mặc định ban đầu. Tiếp theo bạn chọn chế độ“kích hoạt chức năng tự động” trong cài đặt tài khoản của WorldfonePBX . đến khi đó WorldfonePBX sẽ bắt đầu liệt kê 4 điện thoai IP chưa được cấu hình. Tiếp tục Click vào add để làm nên một tài khoản điện thoại mới. Sau đó lưu lại cấu hình trong giao diện web AskoziaPBX và khởi động lại một trong 4 điện thoại cấu hình được tổ chức .