không kiểm chứng CHO XE LẮP click here

Theo Nghị định gần đây nhất của chính phủ về quy định lắp thiết bị giám sát
hành trình cho các phương tiện thuộc cá nhận hoặc các công ty kinh dinh vận
chuyển vận, cả thảy các xe khi đi đăng kiểm đều bắt buộc phải lắp đặt thiết bị định vị cho xe và được
cấp phù hiệu theo nguyên tắc của quốc gia.

không đơn thuần không cấp phù hiệu cho xe, mà những phương tiện nào có chủ ý
không lắp xe cào cào mini khi lưu thông tại đường sẽ bị phạt tiền
từ 2 đến 3 triệu đồng, đặc biệt là các loại xe bus, xe du lịch chạy tuyến nhất thiết,
xe vận tải, xe thuộc các doanh nghiệp kinh dinh vận tải.

nhà nước đã ra quy định quy củ đối với các phương tiện chưa lắp đặt thiết
bị giám sát hành trình trong cách thức đăng kiểm. cụ thể, Cục đang kiểm Việt
Nam ra yêu cầu đối với các trung tâm đăng kiểm hoàn hảo không tiến hành đăng
kiểm. còn đối với các loại phương tiện đăng ký cấp phù hiệu xe thì thiết bị giám
sát hành trình là điều kiện thứ nhất để được duyệt hồ sơ cấp phù hiệu xe.

Sau thời gian hơn 3 năm ứng dụng quy định bắt ép lắp thiết bị giám sát hành
trình cho các dụng cụ xe chuyển vận, xe ô tô, tiện lợi mà thiết bị mang đến khôn xiết lớn
to, không những cho cá thể chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh dinh vận
tải trong việc cắt giảm tổn phí mà còn quyên góp to lớn vào nâng cấp tình hình
giao thông chung của tổ quốc Việt Nam.

Trên lộ trình lắp đặt xe cào cào mini trên toàn bộ các phương tiện, dự
kiến tới năm 2017 sẽ tăng cường con tiên quyết triệu, để thực thi được điều đó, cần
cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức chức năng cũng như cá nhân sở
hữu xe. việc nghiêm nghị không đăng kiểm hoặc không cấp phù hiệu xe cho
những dụng cụ cố ý lầm lỗi không lắp xe cào cào mini nên
được thực hiện một cách nghiêm trang và kiểm tra gắt gao.