Các tính năng chính của phần mềm kế toán

Kế toán cốt lõi - đó là thành phần cơ bản của tất cả các phần mềm kế toán, vì vậy hãy đảm bảo bạn đang có mô-đun này. Các tính năng bao gồm sổ cái chung, tài khoản phải trả, tài khoản phải thu, tài sản cố định và đối chiếu ngân hàng. Hầu hết các nhà cung cấp cung cấp điều này như là kế hoạch cơ bản của họ, trong khi một số nhà cung cấp thậm chí còn cung cấp nó như một freemium để đưa bạn lên tàu cho các đăng ký được trả tiền trong tương lai.

Thanh toán & lập hóa đơn - mô-đun này có thể là một phần của mô-đun cơ bản hoặc là một thành phần riêng biệt. Nó cho phép bạn tự động hóa các bộ sưu tập thường xuyên. Thanh toán & Lập hóa đơn có thể thay đổi theo ngành dựa trên phương thức thanh toán, tiêu chuẩn và thông lệ của ngành và quy mô hoạt động.


Ngân sách & Dự báo - thường được đóng gói dưới dạng tiện ích bổ sung, mô-đun này cho phép bạn ước tính ngân sách năm tới dựa trên dữ liệu lịch sử và mục tiêu bán hàng. Một mô-đun độc lập có thể hợp nhất các dự báo và ngân sách bộ phận khác nhau cho ước tính chung của công ty, trong khi tính năng đi kèm thường chỉ cho phép một công cụ dự báo và ngân sách duy nhất.

Xêm thêm: Phần mềm kế toán giá rẻ

Tài sản cố định - cho dù là một tiện ích bổ sung hoặc đi kèm với kế toán cốt lõi, tài sản cố định cho phép bạn quản lý thông tin tài chính trên các tài sản quan trọng của công ty. Các tính năng bao gồm tính toán khấu hao; lịch sử kiểm toán; và chi phí. Mô-đun này rất quan trọng nếu doanh nghiệp có nhiều tài sản dưới các hình thức khác nhau. Nếu không, một tài sản cố định đi kèm có thể đủ.

Hệ thống bảng lương - cho phép bạn xử lý bảng lương nhân viên, in séc, tự động khấu trừ và nộp thuế và tạo báo cáo pháp lý và thuế theo lịch trình. Các mô-đun thường được đóng gói như một sản phẩm bổ sung hoặc độc lập. Một tính năng thực tế để xem xét là một lời nhắc nhở tự động khi phát hành thanh toán của chính phủ để tránh bị phạt.

Xêm Thêm: phần mềm kế toán cho công ty may mặc