" MOBIFONE CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC CHỐNG DỊCH COVID
Từ ngày 05/08/2021, thực hiện hỗ trợ đến khách hàng TOÀN QUỐC, đặc biệt là tại những Tỉnh/TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.
MOBIFONE TẶNG 50 PHÚT GỌI (di động nội mạng Mobifone) cho toàn bộ thuê bao trả trước và trả sau MobiFone tại 25 tỉnh đang thực hiện chỉ thị 16.

Để nhận ưu đãi, soạn ngay: CS50 gửi 999.
Thời gian sử dụng ưu đãi: 30 ngày
DỊCH KHÔNG LO – ĐÃ CÓ MOBIFONE HỖ TRỢ!
Chi tiết về chương trình, xin liên hệ tổng đài 9090 để được hỗ trợ!
"

View more random threads: