CÔNG TY CP TRÍ TUỆ SAO MAI
-----------------------------
Số: 18/2015/TTSM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2015

THƯ MỜI LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp
Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động;
Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 43/2015/GCN ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Cục An toàn lao động cấp cho Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai Đủ điều kiện hoạt động về An toàn vệ sinh lao động.
Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai xin gửi tới quý doanh nghiệp Chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.
- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).
II. THÔNG TIN KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG:
1. THỜI GIAN HỌC:
Thời gian: tổ chức học theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức
(Khai giảng liên tục vào ngày 15 hàng tháng)
2. HỌC PHÍ:
(Đơn vị học liên hệ trực tiếp với số hotline để có được mức giá ưu đãi nhất)
Học viên lẻ:
- Nhóm 1 và nhóm 4 : 500.000 đ/học viên/1khoá học (bao gồm học phí, tài liệu, hóa đơn tài chính)
- Nhóm 2 và nhóm 3: 600.000 đ/học viên/1khoá học (bao gồm học phí, tài liệu, hóa đơn tài chính)
3. THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo.
III. CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN :
- Nhóm 1: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện.
- Nhóm 2, 3: Sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp Chứng chỉ huấn luyện
- Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.
Mọi chi tiết vui long liên hệ :
Hotline: 0971 038 669_ 01689 664 956( MISS THUYÊN)
Email: tuyensinhsaomai@gmail.com
Hoặc quý học viên vui lòng bấm vào đây : chứng chỉ an toàn lao động
Ngoài ra Công ty CP Trí tuệ Sao Mai còn tổ chức khai giảng hàng tháng các lớp:
- An toàn lao động: leo cao, vận hành xe nâng, an toàn trong sử dụng hóa
chất,….
- Trung cấp lý luận chính trị
-
- Bồi dưỡng Nghiệp vụ chuyên viên và chuyên viên chính.

View more random threads: