in-tem-bao-hanh.jpg
Quy trình chế biến vật liệu in ấn & nhận in tem halogram giá rẻ nhất ở Đồng Tháp

Trong quá trình sản xuất vật liệu in ấn (gồm có nguyên liệu nhận in, vật liệu in ấn viết, vật liệu decal, nguyên vật liệu in ấn decal bể nhận làm tem bạc ), thường thường người ta thông thường sử dụng thứ 2 thương hiệu nguyên vật liệu in ấn chính là: Xenlulô gỗ (xen lu lô); Bột gỗ.

1. Xenlulô gỗ

Xen lu lô gỗ rằng vật liệu có chất lượng vô cùng cao, nó được thiết kế ra bằng bước loại giấy bỏ li gờ nin từ gỗ. Tùy thuộc và lượng li gờ nin có trong xen lu lô gỗ thì là rất nhiều hay ít mà thu được xen lu lô mềm, xen lu lô cứng, xen lu lô trung tính.

a. Xen lu lô mềm chứa từ 1% đến 1,5% li gờ nin

b. Xen lu lô trung tính (trung bình) chứa từ đầu tiên,5% cho 3% li gờ nin

c. Xen lu lô cứng chứa từ 3% tới 4% lignin.

2. Bột gỗ

Bột gỗ rằng nguyên liệu được tạo ra bằng cách: designer ta tẩy cơ học bộ gỗ trong môi trường nước.

Thành phẩn of bộ gỗ gồm:

thứ 1. Xen lu lô

a. với những gỗ thông

- Thân có thể tỷ lệ: 58,8-59,3

- Nhánh (cánh) có tỷ lệ: 44,8

b. với các gỗ Thông thứ hai lá

- Thân: 56,5-57,6

- Nhánh: 48,2

c. với những gỗ cây Dương liễu

- Thân: 52

- Nhánh: 43,9

2. Hê mi xen lu lô

- Thương tự với các thương hiệu gỗ trên có thể một số thông số như là sau: 20,7; 19,5 ; 18,9 ; 19,4 ; 23,4 ; 35,6

3. Lignin (li gờ nin)

4. Nhựa

5. các thành phần hòa tan trong nước nóng

6. Tro

nguyên liệu cùng với đó giấy lựa chọn làm cho mẫu tem bóng, tem bảo hành cũng có khi có hợp lý nhận sản xuất từ nguyên vật liệu in ấn thô từ những thương hiệu gỗ có thể thân mộc thì là kim như: cây gỗ thông, gỗ tùng, gỗ bạch đàn, cây gỗ tràm, cây gỗ keo, cây gỗ keo lai, keo lá tràm....

Ngoài ra giấy nhiều khi còn hợp lý in ấn từ các loại cây thân thảo như: Tre, lứa, trúc, vầu, dóc.... từ sản phẩm thừa of ngành trồng chọt như: rơm, rạ...

nguyên liệu cũng chuẩn nhận in từ nguyên liệu khác nơi là bột nguyên vật liệu in ấn. Bột vật liệu in ấn chính xác design thành từ thứ 2 phương pháp cơ bản là: Phương pháp cơ học và phương pháp hóa học.

Từ những nguyên liệu gỗ hoặc tre, lứa khác nhau này mà người ta thu chuẩn các loại giấy bột nguyên vật liệu in ấn khác nhau. Từ các bột vật liệu họ bằng phương pháp nhận in khác nhau dành cho ra những thương hiệu thành phẩm khác nhau, có công dụng khác nhau như:

- vật liệu in ấn có độ trắng, xốp thường thì chính xác dùng làm giấy dành cho ngành làm như: nhận sản xuất thông báo, làm sách giáo khoa cho học sinh, in tài liệu để cho các cơ quan, hàng, sản xuất một vài ẩn phẩm truyện, báo cáo.... thêm vào đó sử dụng để làm nguyên vật liệu in ấn viết như: vơ viết để cho học sinh, nguyên vật liệu photocopy

- nguyên vật liệu có thể mức độ dai, mịn thường thường đúng dùng để làm cho giấy vệ sinh như: nguyên liệu ăn, nguyên vật liệu khăn ướt, vật liệu lau mặt tẩy trang...

- vật liệu in ấn có độ giòn cao thông thường thì chuẩn nhận làm theo suốt quy trình đặc biệt cùng đơn ký đơn hàng riêng of xưởng sản xuất tem vỡ đảm bảo.

Còn tiếp, kính mời mình đón xem phẩn 2

--------------------------------------------------
* Nhận ký hợp đồng online qua email, chat
* Thủ tục rễ dàng và đơn giản, nhanh gọn
* giao họ miễn phí HN
Hoặc gửi bảo báo giá tem vào email
Email : i n q u a n g t r u n g @ y a h o o . c o m . vn
Yahoo chat: i n q u a n g t r u n g
Skype chat: t e m b a o h a n h
Website: h t t p : / / i n q u a n g t r u n g . c o m /
Call: 0945.205.468 / 09866.75.734 / 04.22.3.88.151